Ocena brak

Rodzaje usług turystycznych

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012

Charakterystyka

Według kryterium Światowej Organizacji Turystyki (WTO) wyróżniamy trzy główne rodzaje turystyki:

 1. turystykę krajową - podróże mieszkańców po własnym kraju
 2. turystykę przyjazdową- przyjazdy do kraju osób zamieszkałych na stałe gdzie indziej
 3. turystykę wyjazdową- wyjazdy mieszkańców danego kraju za granicę
Te z kolei dzielimy na:

 • turystykę wewnątrzkrajową (krajowa jak i przyjazdowa)- podróże po kraju rodzimych turystów i osób przyjezdnych z zagranicy
 • turystykę narodową (krajowa jak i wyjazdowa)- podróże za granicę i po własnym kraju mieszkańców tego kraju
 • turystykę międzynarodową (przyjazdowa jak i wyjazdowa)- podróże do kraju osób
z zagranicy i podróże za granicę mieszkańców tego kraju


Usługa turystyczna obejmuje pojedynczą usługę turystyczną

 1. hotelową
  • usługę hotelową- zakwaterowanie w hotelu, motelu
  • usługę parahotelową- camping, drugie mieszkanie
 2. transportową
  • turystykę autobusową
  • turystykę kolejową
  • turystykę lotniczą
 3. gastronomiczną
  • restauracje
  • bary szybkiej obsługi
  • stołówki
 4. przewodnicka

Przedmiotem usług pośrednictwa mogą być następujące elementy kupione jako świadczenia cząstkowe lub w pakietach1:

 • rezerwacja i sprzedaż imprez turystycznych
 • obsługa podróżnicza obejmująca sprzedaż i rezerwację biletów na różne środki transportu (np. przewóz grupy turystycznej z hotelu na lotnisko , do teatru)
 • rezerwacja i sprzedaż noclegów
 • rezerwacja i sprzedaż usług gastronomicznych
 • zapewnienie usług ubezpieczeniowych
 • rezerwacja i sprzedaż usług towarzyszących :uzdrowiskowych i kulturalnych , rekreacyjnych , sportowych i rozrywkowych
 • zapewnienie obsługi pilotażu i przewodnictwa
 • zapewnienie obsługi rezydenta
 • załatwienie imieniu klienta formalności paszportowo - wizowych
</div>

Korzystając z usługi pośrednictwa klient zapewnia sobie komfort i wygodę przy nabywaniu interesujących go świadczeń odległych w czasie.


Autor: Katarzyna Cynarska
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry