Ocena brak

Rodzaje ruchów w stawach

Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011

Ruchy w stawach możemy podzielić na trzy kategorie: ślizganie, toczenie i obracanie. Te różne rodzaje mogą występować w tym samym stawie i rzadko tylko w poszczególnym stawie może się odbywać jeden rodzaj ruchu. Wskutek ścisłego przylegania powierzchni stawowych wykonują one na ogół ruchy ślizgowe w stosunku do siebie, tak jak piasta dokoła osi koła: tylko tutaj nie mamy oczywiście całkowitego okrążenia, lecz ruchy ograniczone w obydwie strony. Jest to ruch wspólny wszystkim stawom, ale tylko w niektórych (np. stawy nadgarstka czy stępu) jest wyłącznym rodzajem ruchu. Obok ruchów ślizgowych w niektórych stawach mamy rzeczywiste toczenie powierzchni stawowych, np. w początkowych stadiach zgięcia, w stawie kolanowym lub w stawie skroniowo-żuchwowym. gdy otwiera się usta. Ruchy są tutaj podobne do ruchów koła u wozu poruszającego się po ziemi. Ruchy obrotowe (rotatio) występują wtedy, kiedy dwie powierzchnie stawowe o kształcie odcinków kuli stykają się w jednym punkcie i w tym punkcie stycznym jedna kość obraca się na drugiej w stosunku do swej długiej osi. tak jak bąk obraca się na swym podłożu. Tak np. obraca się głowa kości promieniowej na główce kości ramiennej w stawie ramienno-promieniowym.

Wszystkie ruchy stawów są obustronne. Kończyna górna np. może się poruszać w stosunku do tułowia, tułów zaś w stosunku do ustalonej kończyny górnej. W utworzeniu stawu mogą brać udział dwie, lub też więcej kości, tak że odróżniamy stawy proste (artieulationes simplices) i stawy złożone (articulationes compositae). np. staw łokciowy lub staw promieniowro-nadgarstkowy. Jeżeli składowe części stawu w stosunku do siebie są mało ruchome, to mechanizm nawet w stawie złożonym jest prosty. Jeżeli natomiast zakres ruchów poszczególnych części jest duży, wtedy w stawie złożonym mogą łączyć się fizjologicznie różne ruchy, np. w stawne łokciowym. Tutaj ruchy zgięcia i prostowania, ruchy nawracania i odwracania stanowią całkowicie niezależne od siebie mechanizmy. Poza tym anatomicznie oddzielone stawy mogą wykonywać jedną wspólną czynność, np. staw promieniowo-łokciowy blizszy i dalszy, obustronne stawy skroniowo--żuchwowe, czy też cztery stawy szczytowo-obrotowe.

Zakres ruchów na preparatach stawowych po usunięciu mięśni jest znacznie większy niż u żywego człowieka: jednak, jak to widzimy u akrobatów. tzw. ludzi-węży, stopień ruchomości stawTów może znacznie przekraczać przeciętną: jest to wynik czynnego i biernego wyciągania oraz masowania torebek stawowych i mięśni już od wczesnej młodości, jak również odpowiedniego ćwiczenia woli. Obwód główki stawowej jest zawsze większy od obwodu panewki. Na ogół na jednym końcu kości długiej jest główka, na drugim panewka, np. na paliczkach. Kość ramienna i kość udowa natomiast na obu swych końcach dźwigają wypukłe powierzchnie stawowe, a obie kości przedramienia i goleni na obu końcach —powierzchnie stawrowre wklęsłe. W średnim położeniu stawów torebka nie jest napięta. Jest to położenie spoczynkowe, które przybierają stawy, kiedy jama stawTowa w stanach chorobowych wypełniona jest krwią czy ropą lub wysiękiem surowiczym, lub też kiedy zostanie sztucznie wypełniona płynem.

Podobne prace

Do góry