Ocena brak

Rodzaje publiczności i ich rola w życiu społecznym

Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011

Publiczność – to zbiór wyodrębniony za podstawie wspólnych zainteresowań

 • publiczność zebrana – to zbiór zgromadzonych w jednym miejscu, wspólnie zainteresowanych jakimś wydarzeniem

Występuje ona w dwóch postaciach:

 1. zbiegowisko – to publiczność zebrana w sposób spontaniczny, przypadkowy, impulsem jest wydarzenie, które wywołuje zaciekawienie np. pożar, wypadek

 2. audytorium – to publiczność zebrana przez jakiegoś organizatora, występuje w dwóch rodzajach:

 • publiczność reakcyjna – np. ludzie zebrani dla rozrywki, w kinie lub teatrze

 • publiczność informatywna – np. uczestnicy wykładu, wiecu

Publiczność nie zebrana – (rozproszona)

 • informacje przekazywane są przez środki masowej komunikacji

 • informacje są nastawione na przyjmowanie treści

 • kształtowane są tu stereotypy

Rola w życiu społecznym

 • wytwarzają wspólne zainteresowania

 • postawy i przekonania pobudzają do refleksji

 • wymiana opinii prowadzi do określonych zachowań

Do góry