Ocena brak

Rodzaje potrzeb

Autor /Kate Dodano /09.04.2011

 

 1. potrzeba – stan braku, którego uzupełnienie jest niezbędne dla równowagi psychicznej, czy też zadowolenia z życia. Wyodrębnia się potrzeby pierwotne, czyli takie bez zaspokojenia których niemożliwe jest normalne fizjologiczne funkcjonowanie organizmu. Termin potrzeba używany jest też do opisu mechanizmu motywacyjnego – nadającego kierunek i natężenie czynności

 2. klasyfikacje potrzeb:

 • potrzeby pierwotne (uwarunkowane biologicznie) i wtórne (wyuczone)

 • potrzeby obiektywne: zewnętrzny obserwator jest w stanie stwierdzić istnienie potrzeby

 • potrzeby subiektywne: odczuwana jedynie przez podmiot

 • potrzeby obiektywno-subiektywne: subiektywnie odczuwane obiektywnie istniejące potrzeby

 • można sobie źle uświadomić lub źle określić potrzebę

 • potrzeby biologiczne, psychiczne i społeczne

 1. klasyfikacja potrzeb wg Murraya:

 • potrzeby jawne i utajone (zepchnięte w podświadomość)

 • potrzeby skoncentrowane na wynik (zaspokajane przez osiągnięcie celu)

 • potrzeby aktywności (zaspokajane przez samo działanie)

 • potrzeby formy ( bycie w czymś mistrzem)

 • potrzeby skoncentrowane i potrzeby rozproszone (stopień skupienia jest wskaźnikiem dojrzałości)

 • potrzeby proaktywne (uaktywnia je bodziec wew.), potrzeby reaktywne (uaktywnia je bodziec zew.)

 • potrzeby reproaktywne (potrzeba wyjątkowo wywołana przez otoczenie, choć zwykle uaktywnia ją czynnik wewnętrzny)

 • potrzeby proreaktywne (potrzeba reaktywna wywołana przez czynnik wew.)

Podobne prace

Do góry