Ocena brak

Rodzaje plac zmiennych

Autor /Yulia Dodano /21.04.2011

 

Istnieje wiele możliwych rodzajów mechanizmów płac zmiennych. Do głównych należą:

  • Premie indywidualne. Pracownicy otrzymują dodatkowe wynagrodzenie, jeśli oni sami, ich grupa pracownicza lub cała firma osiągną wyznaczone zadania.

  • Premie powszechne. Wszyscy w firmie otrzymują wypłatę jeśli firma osiągnie wyznaczone zadania.

  • Motywatory dla produkcji. Dotyczą pracowników produkcyjnych i często związane są z wydajnością.

  • Płace zespołowe. Wypłata uzależniona jest od wyników zespołu, w którym pracuje pracownik.

  • Gainsharing - podział korzyści. Firma i pracownicy dzielą się korzyściami wynikłymi z podwyższonej wydajności, mierzonej różnymi miernikami.

  • Motywatory długoterminowe. Wypłacane wyższym stanowiskom menadżerskim w długim okresie (kilku lat), jeśli firma osiągnie strategiczne cele biznesowe.

  • Opcje (na zakup akcji firmy). Zazwyczaj dawane pracownikom na najwyższych stanowiskach. Celem jest motywowanie kluczowych ludzi do działań mających na uwadze sukces firmy w długiej perspektywie. Czasem wręczane są wszystkim pracownikom, by wzmóc identyfikację z firmą.

  • Motywatory dla sprzedawców. Celem jest zachęcenie sprzedawców do zwiększenia wydajności bez wzrostu wahań poziomu sprzedaży czy asortymentu.

Podobne prace

Do góry