Ocena brak

Rodzaje misji specjalnych

Autor /Wacek Dodano /24.07.2011

Państwa celem załatwienia określonych spraw wysyłają rożnego rodzaju doraźne delegacje i przedstawicieli. Tego rodzaju misje czy wizyty określane są jako misje specjalne lub misje ad hoc. Jest to najstarsza znana forma dyplomacji, znacznie wyprzedzająca ustanowienie stałych misji.  

Cele misji specjalnych. Cele misji mogą być: polityczne — prowadzenie rokowań i załatwianie spraw spornych, omawianie stanu i perspektyw rozwoju stosunków dwustronnych, negocjowanie i podpisywanie deklaracji i umów mię­dzynarodowych; ceremonialne — udział w koronacjach, uroczystościach związa­nych z objęciem stanowiska prezydenta, pogrzebach i innych uroczystościach o charakterze urzędowym, i wreszcie techniczne — mające na celu rozwiązanie lub uzgodnienie różnorakich problemów specjalistycznych.

Osobną grupę stanowią misje specjalne wysyłane na konferencje międzynarodowe .Wysyłanie misji specjalnej jest czasem jedyną formą bezpośrednich kontaktów między państwami nie mającymi stałych stosunków dyplomatycznych. Daje ono również możliwość spotkań i kontaktów na najwyższym szczeblu. Wysyłanie misji specjalnej występuje w wyniku uzgodnienia między zaintere­sowanymi państwami. Reprezentuje ona państwo wysyłające wobec przyjmujące­go, przy czym sprawa, której zatwierdzeniu czy przedstawieniu służyć ma misja, jest zwykle wcześniej znana drugiej stronie.

Podobne prace

Do góry