Ocena brak

Rodzaje komisji sejmowych i ich kompetencje

Autor /Kosma Dodano /23.12.2011

Komisje Sejmowe są organami powołanymi do rozpatrywania i przygotowania spraw stanowiących przedmiot obrad Sejmu. Konstytucja mówi że w Sejmie powoływane są: komisje stałe, nadzwyczajne, oraz śledcze. Komisja śledcza powoływana jest wyłącznie przez Sejm do zbadania określonej sprawy czyli jej wyjaśnienia. Komisje stałe są tymi wewnętrznymi organami izb, których powoływanie jest obowiązkowe: funkcjonują one przez cały czas trwania kadencji izb.

Ze względu na kryterium zakresu tej komisji dzielimy na resortowe (problemowe) oraz wiodące. Resortowe pokrywa się z obszarem zainteresowania jednego lub kilku działów administracji (np. Komisja administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi itd.) Komisje wiodące zakres ich działania realizowany jest przez izby kompetencji (np. w Sejmie Komisja odpowiedzialności Konstytucyjnej, Komisja Etyki Poselskiej, komisja regulaminowa i Spraw Poselskich).

Komisja nadzwyczajna jest powoływana dla rozpatrzenia określonego zagadnienia i kończy swoją działalność z chwilą zakończona swej misji, czyli złożenia sejmowi, senatowi sprawozdania. Celem jej utworzenia jest rozstrzygnięcie określonej doraźnej kwestii.

Podobne prace

Do góry