Ocena brak

Rodzaje finansowania kapitałem własnym

Autor /Joanna Dodano /08.04.2011

 

 

Podstawowymi rodzajami finansowania kapitału własnego są:

  1.  
    1. akcje zwykłe (zwyczajne) – są emitowane dla właścicieli spółki, dzięki nim mają oni prawo w zakresie kontrolowania przedsiębiorstwa poprzez głosowanie na walnym zgromadzeniu oraz udziału w zyskach (stratach). Dają one też prawo do uzyskania spłaty kapitału w przypadku likwidacji spółki, ale dopiero po uregulowaniu wszystkich innych zobowiązań;

    2. akcje preferencyjne (uprzywilejowane) – są one uprzywilejowane w zakresie otrzymania należnej dywidendy oraz roszczeń w przypadku likwidacji spółki. Posiadacze tych akcji z reguły nie mają prawa udziału w głosowaniu. Dywidendy od akcji uprzywilejowanych mogą mieć charakter kumulatywny albo niekumulatywny;

    3. rezerwy – tworzone z zysku nie rozdzielonego między akcjonariuszy. Są one dochodem zatrzymanym i najczęściej stanowią najważniejsze źródła nowych kapitałów własnych. Rodzaje rezerw:

  • rezerwa z premii – jest różnicą między ceną po jakiej akcje zostały sprzedane, a ich ceną naturalną;

  • rezerwa rewaluacyjna – stanowiąca nadwyżkę z przeszacowania wartości środków (aktywów).

Podobne prace

Do góry