Ocena brak

Rodzaje dyslalii wg. Kaczmarek

Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011

  • jednoraka, gdy tylko jeden fonem jest realizowany odmiennie np.: R zamienia się na L

  • prosta, gdy zniekształcona jest tylko jedna cecha dystynktywna

  • złożona, jednoczesne zniekształcenie wielu cech

  • wieloraka, wadliwa realizacja wielu fonemów; może być prosta, gdy występuje wadliwa realizacja fonemów w obrębie jednej strefy artykulacyjnej lub złożona gdy dochodzi do jednoczesnego zniekształcenia kilku cech dystynktywnych

  • całkowita, wadliwa wymowa w obrębie kilku stref artykulacyjnych

Podobne prace

Do góry