Ocena brak

Rodzaj Bacteroides

Autor /makumba Dodano /23.05.2014

Cechy Niesporujące, polimorficzne pałeczki Gram-ujemne z rodzaju Bacteroides należą do grupy beztlenowców flory ludzkiego jelita grubego. Każdy gram normalnego stolca zawiera około 10n Bacteroides. Można je znaleźć również w kobiecych drogach rodnych oraz w jamie ustnej jako florę kieszonek dzią-słowych. Wytwarzają także pewne ilości witaminy K2 (menachinon-6). Te niewrażliwe na żółć, bezwzględne beztlenowce wywołują w sprzyjających warunkach zakażenia endogenne. Klasyfikacja poszczególnych gatunków Bacteroides nie jest jeszcze do końca ustalona.

Niektóre gatunki Bacteroides mają otoczkę, która powoduje masywną reakcję ze strony leukocytów oraz tworzenie się ropni. Gatunek B. fragilis wytwarza silnie działającą enterotoksynę, która powoduje zmiany patologiczne w komórkach błony śluzowej jelita oraz inne toksyny uszkadzające tkanki.

Zakażenia: Przyczyną zakażeń wywołanych przez Bacteroides mogą być urazy lub zabiegi chirurgiczne, szczególnie w obrębie układu pokarmowego, perforacje jelita, zapalenie uchyłków lub nieswoiste zapalenia jelit. Zakażeniami wywoływanymi przez Bacteroides są ropnie narządowe, zakażenia ran, bak-teriemie, posocznice, aspiracyjne zapalenia płuc, zapalenia dróg żółciowych, biegunki, zakażenia układu moczowo-płciowego, zapalenia błon płodowych, przewlekłe zapalenia kości i stawów, zakażenia stopy cukrzycowej, zakażenia głowy i szyi, zakażenia ośrodkowego układu nerwowego - ropnie mózgu. W zakażeniach wewnątrzbrzusznych oraz innych, takich jak np. ropnie okołoodbytnicze, ropnie w obrębie miednicy, odleżynowe owrzodzenia skóry, jako przyczyna przeważa gatunek B. fragilis. Duże znaczenie w utrzymaniu długotrwałej infekcji, szczególnie w zakażeniach wewnątrzbrzusznych, może odgrywać synergizm, czyli w tym przypadku współdziałanie między B. fragilis i Escherichia coli.

 

Podobne prace

Do góry