Ocena brak

RODZAJ

Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012

 

RODZAJ gr. genos; łc. genus; ang. genus, kind; ix. genre; nm. Gattung

  1. metaf. Idea ogólna dotycząca, podob­nie jak korelatywny —^.gatunek (1), istotowych struktur bytowych, lecz w odróżnie­niu od niego ujmująca w konkretnych rze­czach cechy bardziej potencjalne, wspólne kilku gatunkom.

  2. W logice tradycyjnej: jeden z pięciu wyróżnionych przez Porfiriusza i przy­jętych w scholastyce typów orzeczników {pente phonon, quinque voces), służących do orzekania pojęć ogólnych o jednostkowym przedmiocie (^ predykabilia /1 /). Roz­różnia się {-^ „drzewo Porfiriusza"):

a) rodzaj bliższy {genusproximum) — ten, który jest bezpośrednio wyższy w stosunku do danego gatunku;

b) rodzaj najwyższy {genus supre­mum) — obejmujący wszystkie gatunki, taki, którego nie obejmuje żaden inny.

3. biol. Jednostka systematyki obejmu­jąca pewną liczbę -^ gatunków (3) (rza­dziej jeden) o niektórych cechach wspól­nych lub zbliżonych.

Podobne prace

Do góry