Ocena brak

ROCZNIK LITERACKI. Pismo zbiorowe

Autor /monia25 Dodano /21.03.2012

ROCZNIK LITERACKI. Pismo zbiorowe (1843 odmienny podtyt.), almanach lit., wyd. 1843, 1844, 1846 w Petersburgu i 1849 w Wilnie przez R. Podbereskiego. Tomy petersb. związane były ideowo i personalnie z kręgiem —> koterii petersb.; drukowali w nich T. Bułharyn, M. Grabowski (m. in. rozprawa Tradycje na osnowę powieści narodowych), I. Hołowiński, P. Jankowski, J.I. Kraszewski, H. Rzewuski, J. Strutyński, L. Sztyrmer (prwdr. —> Frenofagiusza i Frenolestów). Zbliżenie redaktora do kręgu —> Gwiazdy zaznaczyło się w tomie wil. brakiem współpracowników spod znaku koterii oraz programową zapowiedzią przekształcenia almanachu w organ młodej, postępowej literatury. Staranny pod względem edytorskim, ilustr., zamieszczający też kompozycje muz. (m. in. S. Moniuszki), nie odznaczał się R.L. wysokim poziomem, choć opublikował kilka pozycji wybijających się ponad przeciętność; w powodzi epigońskiej poezji (m. in. A.E. Odyńca, T. Zana) wyróżniały się Rymy W. Syrokomli (1849). Za zasługę poczytać też należy Podbereskiemu udostępnienie twórczości —> kaukaskiej grupy poetów (W. Strzelnickiego, T. Łady Zabłockiego). Rocznik spotkał się z ostrą krytyką Kraszewskiego („Tyg. Petersb." 1849), na którą odpowiadała Z. Klimańska.

M. INGLOT Polskie czasopisma literackie ziem litewsko-ruskich w latach 1832-1851, W. 1966.

Podobne prace

Do góry