Ocena brak

ROCZNIK EMIGRACJI POLSKIEJ. Pismo polityce i literaturze narodowej poświęcone

Autor /monia25 Dodano /21.03.2012

ROCZNIK EMIGRACJI POLSKIEJ. Pismo polityce i literaturze narodowej poświęcone, tygodnik, wyd. i red. 1836 w Paryżu przez A. Jełowickiego. Głównym celem redaktora, którego ultrakat. i niechętne tendencjom demokr. stanowisko wycisnęło na piśmie silne piętno, było nawiązanie i utrzymanie kontaktów kult. między emigracją a krajem. „Rocznik" miał charakter przede wszystkim informacyjny, ukazywały się w nim jednak i szersze omówienia, pióra przeważnie Jełowickiego, który oceniał m. in. pozytywnie poezje S. Witwickiego oraz Irydiona, odczytanego jako utwór o triumfie chrześcijaństwa; zamieścił też prwdr. wiersza Mickiewicza Arcymistrz. Po zawieszeniu pisma przez władze franc. wydawca kontynuował je 1837 jako pozbawione już zupełnie akcentów polit. „Wiadomości Krajowe i Emigracyjne", przekształcone nast. w —> „Młodą Polskę".

M. STRASZEWSKA Życie literackie Wielkiej Emigracji 1831-1840, W. 1970.

Podobne prace

Do góry