Ocena brak

RIBBENTROP JOACHIM von (1893-1946) - polityk

Autor /mati Dodano /28.02.2011

Działacz nazistowskiej partii NSDAP, minister spraw zagranicznych Rzeszy, z zawodu był kupcem (ożeniony w 1920 r. z córką Ottona Henkella - wy ­twórcy szampanów, szlacheckie „von" uzyskał w 1925 r.). Członek NSDAP od maja 1932 r. (jego legitymacja partyjna nosiła numer 1 119 927), odegrał dużą rolę w zawarciu porozumienia między Adolfem Hitlerem a Franzem von *Pa-penem, co ułatwiło nazistom utworzenie rządu. W 1934 r. został kierownikiem biura partii nazistowskiej ds. polityki za ­granicznej. We wrześniu 1936 r. jego przyjaciel Heinrich *Himmler miano­wał go SS-Obergruppenfuhrerem.

W październiku 1936 r. wyjechał do Londynu jako ambasador Niemiec; przekonywał Hitlera, że ze względu na nieprzygotowanie Wielkiej Brytanii do wojny nie musi dochowywać między­narodowych zobowiązań. W 1938 r. za­stąpił Konstantina von *Neuratha na sta­nowisku ministra spraw zagranicznych. Przez następne lata tworzył polityczne podstawy ekspansji Niemiec: odegrał istotną rolę w doprowadzeniu do *An-schlussu Austrii i rozbioai *Czechosłowacji , negocjował i zawierał sojusze z Wiochami (*pakt stalowy), ze Związ­kiem Radzieckim (pakt *Ribben-trop-Molotow i radziecko-niemiecki układ graniczny), z Japonią (*pakt trzech).

W 1946 r. Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w *Norymberdze uznał go za winnego zbrodni przeciwko pokojowi; został skazany na karę śmierci i stracony 16 października.

Podobne prace

Do góry