Ocena brak

RHODE FRANCISZEK

Autor /monia25 Dodano /21.03.2012

RHODE FRANCISZEK, rodem z Flandrii, zm. 1559 w Gdańsku, drukarz, poeta. Założyciel stałej oficyny druk. w Gdańsku (1538), skąd za jego życia wyszło ok. 75 druków, w tym gł. publikacje pierwszych humanistów Pomorza i Warmii, m. in. Schola Dantiscana A. Aurifabera, Triumphus Eloquentiae i Morosophus W. Gnapheusa, Narratio prima J. Rhetyka -pierwsze objawienie światu nauki Kopernikańskiej, liczne elegie H. Moliera (1552), poezje Codiciusa. Był drukarzem wykształconym, związanym z ruchem reformacyjnym; pod koniec życia (1556-57) wydał własne poezje, szereg łac. parafraz ze starotestamentowych ksiąg proroków. Syn jego, JAKUB, zw. też Izraelem (zm. 1602), w akcji wydawn. przeszedł ojca, ogłaszał łac. utwory coraz liczniejszych miejscowych poetów, szczególnie związanych z —> Gdańskim Gimnazjum Akad. i Radą Miejską. Do osobliwości oficyny należał pierwszy druk. kancjonał w narzeczu kaszubskim Duchowne piesnie (1586). W rękach rodziny R. drukarnia przetrwała do 1619.

Poezja renesansowa na Pomorzu, oprac. B. Nadolski, Gd. 1976.

DDP 4; SPKP (M. Pelczarowa); B. NADOLSKI Ze studiów nad życiem literackim i kulturą umysłową na Pomorzu w XVI i XVII w., Wr. 1969.

Podobne prace

Do góry