Ocena brak

REYNAUD PAUL (1878-1966) - polityk

Autor /kibic Dodano /28.02.2011

Premier rządu francuskiego i mini­ster spraw zagranicznych od 21 marca 1940 r., był zwolennikiem kontynuowania wojny z Niemcami. 28 marca podpisał porozumienie z rządem brytyjskim o niezawiera-niu przez żadne z państw oddzielne­go pokoju z Niemcami, a w następ­nym miesiącu wsparł brytyjską interwencję w Norwegii. 20 maja1940 r. przejął stanowisko ministraobrony, pozostając premierem.16 czerwca został zmuszony do re­zygnacji przez większość rządowąopowiadającą się za zawieszeniembroni.

We wrześniu został areszto­wany przez rząd Philippe'a *Petainai postawiony przed sądem pod za­rzutem wciągnięcia Francji w woj­nę. Od listopada 1942 r. do końcawojny był więziony w hitlerowskichobozach koncentracyjnych w Maut­hausen i Itter, skąd uwolniły go woj­ska amerykańskie.

Po wojnie był członkiem Izby De­putowanych (1946-62), ministremdwóch rządów (1948 r., 1950 r.)oraz dwukrotnie usiłował sformo­wać rząd (1952 r., 1953 r.).

Podobne prace

Do góry