Ocena brak

Rewelacyjne wyniki gospodarki Słowacji - komentarz artykułu

Autor /infifimederse Dodano /16.08.2007

Maciej Nazim Zabrze, dn. 27.11.2005.
Tytuł: „Rewelacyjne wyniki gospodarki” Autor: Andrzej Niewiadowski Źródło: „Rzeczpospolita” z dn. 16.XI.2005r.
Problematyka artykułu związana jest głównie z zagadnieniami polityki fiskalnej. Tekst traktuje o takich agregatach makroekonomicznych, jak: produkt krajowy brutto, zatrudnienie, stopa inflacji. Tezy: 1. Świetne wyniki gospodarcze na Słowacji w ostatnim czasie: PKB wzrósł w III kwartale br. aż o 6,2% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego; produkcja przemysłowa wzrosła w tym okresie o 5,7%; stopa bezrobocia spadła do 16% (najlepszy wynik od 6 lat); inflacja nie przekroczyła 3 procent. 2. Słowacki minister gospodarki, Ivan Miklosz, uznał, iż te sukcesy spowodowane były zarówno wzrostem popytu wewnętrznego, jak i nowymi inwestycjami, a także wprowadzeniem 19-procentowego liniowego podatku dochodowego. 3. Prognoza wzrostu PKB o 5,7% w przyszłym roku, m.in. dzięki inwestycjom w przemyśle samochodowym. Wnioski: Uważam, że Słowacja zawdzięcza swe sukcesy nie tylko niskim podatkom czy przywilejom dla inwestorów, ale przede wszystkim bardzo niskim kosztom pracy. Wielkim koncernom bardziej opłaca się wybudować nową fabrykę na Słowacji niż utrzymywać produkcję przykładowo w Niemczech, gdzie pensje oraz świadczenia społeczne nieporównanie większe, a kwalifikacje pracowników są zbliżone. Myślę, że źródło sukcesów naszych południowych sąsiadów tkwi głównie w niskich kosztach pracy, niższych nawet od Polski, a nie np. w 19-procentowym podatku liniowym czy nawet dobrej opinii tego kraju wśród inwestorów. Jestem zdania, iż pomimo pozytywnych tendencji w takich krajach jak Słowacja, gdzie bezrobocie się zmniejsza, kraj się rozwija to należałoby raczej stopniowo zmniejszać różnice w wynagrodzeniach, poziomie świadczeń społecznych między bogatymi a biednymi krajami, gdyż kraje bogate musiałyby obniżyć stopę życiową swych obywateli chcąc konkurować z biedniejszymi krajami o inwestycje, co miałoby negatywne konsekwencje dla gospodarki światowej.

Podobne prace

Do góry