Ocena brak

RETENCJA

Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012

 

RETENCJA (łc. retentio = zatrzymanie, powstrzymanie) ang. retention; fr. retention; nm. Retention

W fenomenologii: moment aktu (stanu) świadomości będący jak gdyby zatrzyma­niem w obrębie aktualnego przeżycia te­go, co mija lub właśnie odeszło w prze­szłość; pozostawanie w aktualnie zacho­dzącej fazie strumienia świadomości i po­głos tego, co staje się lub co stało się dopie­ro co przeszłością. Wraz z us—> protencją retencja określa intencjonalną dwukierunkowość czy też dwubiegunowość strumie­nia świadomości.

Podobne prace

Do góry