Ocena brak

RESPEKT

Autor /Telesfor Dodano /12.04.2012

Szacunek, poważanie, z łac. respectus 'obejrzenie się; wzgląd; poszanowanie'. Być (mieć kogoś) na respekcie dawn. być u kogoś (mieć kogoś) w domu, we dworze, na utrzymaniu z uwagi na pokrewieństwo, zasługi, zobowiązania itp.

Dama (panna) respektowa, dworzanin respektowy dawn. dworka a. dworzanin pełniący swoje obowiązki honorowo w zamian za możliwość nabrania manier, ogłady towarzyskiej, poznania wpływowych osób i przetarcia się w świecie.

Dni respektowe dawn. dni dopuszczalnej zwłoki przy spłacie zobowiązań. Kto siedzi na respekcie, tego i chleb dławi dawne przysł.

Podobne prace

Do góry