Ocena brak

REPUBLIKA Z NIEDŹWIEDZIEM NA SZTAN­DARZE, POWSTANIE W KALIFORNII 1846

Autor /maupa Dodano /03.08.2012

Po wybuchu MEKSYKAŃSKIEJ WOJNY 1846-1847, amerykańscy osadnicy w Kali­fornii pod wodzą kapitana C. Fremonta (1813-1890) wypędzili władze meksykań­skie i 14 czerwca 1846 ustanowili niepod­ległe państwo pod nazwą Republika z Nie­dźwiedziem na Sztandarze. W lipcu amery­kańska eskadra pod dowództwem komodora Johna D. Sloata (1781-1867) zdobyła stolicę Kalifornii, Monterey, podniosła amerykań­ską flagę i ogłosiła przynależność Kalifornii do Stanów Zjednoczonych. Gdy na początku 1847 dotarł tam generał Stephen W. Kearny (1794-1848), stwierdził, że Kalifornia znaj­duje się już pod panowaniem USA, a władzę sprawują Fremont i komodor Robert Stock-ton (1795-1866), następca Sloata. Rozpo­częła się rywalizacja o władzę między Stock-tonem a Kearnym; Fremont poparł Stock-tona. Rząd USA utrzymał nominację Kear-ny'ego, a Fremont stanął przed sądem wojskowym za niesubordynację. Meksyk formalnie zrzekł się Kalifornii w 1848.

Podobne prace

Do góry