Ocena brak

Republika Południowej Afryki - USTRÓJ I PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY

Autor /Ziutek123 Dodano /29.09.2011

Do pierwszych demokratycznych wyborów, przeprowadzonych w 1994 r. RPA miała unikatowy w świecie ustrój polityczny - apartheid - oznaczający w teorii równoległy, rozdzielny i niezależny rozwój poszczególnych grup etnicznych. W praktyce jednak oznaczało to całkowitą kontrolę nad życiem gospodarczym i politycznym kraju przez ludność białą, wywłaszczanie i przymusowe przesiedlanie ludności afrykańskiej do specjalnie utworzonych "bantustanów", później nazwanych "homelandami".

Afrykanie, stanowiący około 3/4 ludności kraju, dysponowali jedynie ok. 14% ziemi. Ci spośród robotników afrykańskich, którzy pracowali w regionach kraju przeznaczonych dla białych, w przemyśle, górnictwie lub domach białych jako ogrodnicy czy pomoce domowe, musieli posiadać specjalne dokumenty, zezwalające im na przebywanie wśród ludności białej, ale nawet wówczas mieli ograniczoną swobodę poruszania się po zmroku. Ponadto system apartheidu uniemożliwiał Afrykanom podjęcia pewnych prac, a tym samym eliminował konkurencję, co było zwłaszcza istotne dla biedniejszej i słabiej wykształconej części ludności białej. Niemal wszystkie stanowiska w sektorze publicznym zostały obsadzone przez Afrykanerów (potomków Burów, chłopów holenderskich, którzy byli pierwszymi białymi osadnikami na obszarze Afryki Południowej).

Apartheid oznaczał także oddzielne szkolnictwo, z odrębnym programem dla ludności afrykańskiej.

W wyniku negocjacji 19 partii politycznych przystąpiło w 1994 r. do wyborów, które odbyły się przy udziale obserwatorów międzynarodowych. Afrykański Kongres Narodowy nie uzyskał przewagi 2/3, co gwarantowałoby mu możliwość zmiany wynegocjowanej konstytucji.

Od 1994 r. prezydentem kraju jest Nelson Mandela. Republika Południowej Afryki stała się członkiem społeczności międzynarodowej i została przyjęta do Organizacji Jedności Afrykańskiej oraz do brytyjskiej Wspólnoty Narodów, a następnie do organizacji integrującej kraje Afryki Wschodniej i Południowej - SADC.

Zgodnie z konstytucją władzę ustawodawczą w RPA sprawuje dwuizbowy parlament, składający się ze Zgromadzenia Narodowego i Senatu. Z czterystu członków parlamentu 200 wybieranych jest z ogólnonarodowych list partyjnych i 200 z regionalnych.

Poza parlamentem krajowym wybierane są również parlamenty poszczególnych prowincji. Każdy z dziewięciu prowincjonalnych parlamentów wybiera po 10 przedstawicieli do senatu. Wszystkie decyzje parlament podejmuje zwykłą większością głosów, z wyjątkiem zmiany konstytucji, do czego wymagana jest większość 2/3.

Głową państwa i szefem rządu jest wybierany przez Zgromadzenie Narodowe prezydent. Gabinet utworzony przez prezydenta Mandelę składa się z ponad 20 ministerstw. Obok tego istnieją rządy poszczególnych prowincji.

Republika Południowej Afryki podzielona jest na dziewięć następujących prowincji: Wschodnioprzylądkowa, Zachodnioprzylądkowa, Północno-zachodnia, Mpumulanga (poprzednio Transwal Wschodni), Gauteng (poprzednio Pretoria-Witwatersrand-Vereeniging), Północna (trwa debata na temat zmiany nazwy tej prowincji), Kwa Zulu/Natal oraz Wolny Stan (poprzednio Oranja Wolny Stan). Parlamenty i rządy prowincjonalne odpowiadają za sprawy społeczne i gospodarcze swych prowincji.

Podobne prace

Do góry