Ocena brak

REPREZENTOWANIE

Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012

 

REPREZENTOWANIE <łc. = przedstawienie, obraz, idea) ang. representation; fr. representation; nm. Reprusentation, Vertretung, Vorstellung

1. psych., t. pozn. Czynność przedstawia­nia sobie czegoś, tzn. sprawianie, że jakiś przedmiot staje się dany świadomości pod­miotu; czynność ta obejniuje akty pozna­nia zmysłowego łub pojęciowego (—> przed­stawienie).

2. log. Stosunek zachodzący między -^ zmienną a tymi wyrażeniami, które we­dług reguł odpowiedniego —> języka sfor­malizowanego wolno podstawiać pod da­ną zmienną (—> podstawianie). Zmienna zdaniowa reprezentuje zdania i formuły (tj. wyrażenia ze zmiennymi) zdaniowe, zmienna nazwowa reprezentuje nazwy i formuły nazwowe.

Podobne prace

Do góry