Ocena brak

REPRESJA

Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012

 

REPRESJA (nłc. repressio = odepchnięcie, stłumienie) ang. repression; fr. repression (1), refoulement (2); nm. Unterdrackung (1), Verdrangung (2)

  1. psych. W piśmiermictwie francuskim termin repression może oznaczać świado­me i dobrowolne odrzucenie danej moty­wacji {syn.^ tłumienie), w przeciwstawie­niu do refoulement (= 'wyparcie'; zob. ni­żej /2/), pojmowanego jako odrzucenie nieświadome i niedobrowolne.

  2. psych. W piśmiennictwie anglojęzy­cznym termin repression jest stosowany również jako określenie podstawowego -> mechanizmu obronnego (1), dzięki któ­remu nasze „ja" odrzuca automatycznie i nieświadomie daną motywację, emocję, ideę, jeśli tylko budzą w nim one poczucie winy lub zagrożenia. W tym znaczeniu termin ten byłby odpowiednikiem pol­skiego terminu syn.—> „wyparcie" (fr. re­foulement, nm. Verdrangung).

Podobne prace

Do góry