Ocena brak

Replantacje kończyn i palców -zasady postępowania

Autor /kulka Dodano /19.12.2013

Pierwsze replantacje wykonali w 1962 r. w Bostonie Malt i McKahnn oraz Zhong-wei Chen w Szanghaju, a wyniki tych operacji przeszły najśmielsze oczekiwania, gdyż pacjenci odzyskali po operacji praktycznie pełną sprawność kończyny. Replantacje kliniczne poprzedził blisko 60-letni okres replantacji doświadczalnych, które początkowo, z braku odpowiedniego instrumentarium i doświadczenia, kończyły się niepowodzeniem. Rozwój techniki mikro-chirurgicznej sprawił, że według niepełnych danych już w 10 lat po pierwszej udanej operacji wykonano przeszło 100 replantacji kończyn oraz ponad 400 palców.

Obecnie istnieje na świecie bardzo wiele ośrodków zajmujących się replantacją koriczyn. Do największych należą ośrodki w Chinach, Japonii, USA, Australii. W Europie większość krajów ma ośrodki replantacyjne.

Pierwszą replantację w Polsce wykonano w Ośrodku Replantacji Koriczyn w Trzebnicy, mającym duże i bogate doświadczenie. Obecnie kilka ośrodków w naszym kraju pełni dyżury replantacyjne, jednak nie jest to ujęte w ramy organizacyjne i działa bardziej na zasadzie dobrej woli i hobby niż profesjonalnej organizacji.

Czas niedokrwienia tkanek. Najbardziej wrażliwą tkanką na niedotlenienie w odciętej kończynie jest mięsień. Niedokrwienie w okresie 3^4- h w temperaturze pokojowej jest jeszcze odwracalne. Zmiany rozpadowe w postaci uwolnionej mioglobiny oraz rozpadu glikogenu szybko postępują, tak że zwykle okres 8 h jest okresem zmian nieodwracalnych. Opisywany no-reflow phenomenon w większości prac nie przekracza 6 h w warunkach temperatury 18-20°C. Nerwy obwodowe są bardziej odporne i zachowują pełną zdolność regeneracji po 6 h, a nawet po 12 h możemy uzyskać znaczny stopień powrotu czynności. Najdłużej zdolność przeżycia zachowuje tkanka łączna, bo 12 h, a nawet dłużej.

Granicą możliwości wykonania replantacji jest okres 6 h przy temperaturze pokojowej. Jeżeli natychmiast po amputacji ochłodzimy kończynę do 2^°C, okres ten można wydłużyć, nie przekraczając 12 h. Źródła chińskie podają przypadek skutecznej replantacji nawet po 33 h. W amputacjach - ze względu na brak tkanki mięśniowej - okresy te są odpowiednio dłuższe; w badaniach doświadczalnych okres krytyczny powrotu krążenia w tkance mięśniowej wynosi 6 h. Jest to spowodowane nieodwracalnym uszkodzeniem mikrokrą-żenia.

Nie każda amputowana kończyna nadaje się do replantacji, gdyż jej wynikiem nie może być jedynie przy-gojenie kończyny, ale przede wszystkim powrót czynności.


 

Do góry