Ocena brak

Rene Descartes - Kartezjusz (1596 - 1650) - Ontologia

Autor /Miecio Dodano /13.07.2011

Bytem jest Bóg. Jest on nieskończony. Jest przede wszystkim wolą, bo wola jest z istoty swojej nieograniczona. Prawdą i dobrem jest to, co Bóg chce. Człowiek składa się z duszy i ciała. Dusza jest świadomością, jest myśleniem. Ciało jest rozciągłe, nieskończenie podzielne, jest w ruchu, ulega zmianom, ale tylko mechanicznym. Jakościowe zmiany, które dostrzegamy, są subiektywnymi reakcjami naszych zmysłów.  Życie to jest procesem mechanicznego ruchu ciała. Zmiany są powodowane przez materialne bodźce wytwarzane we krwi. Takie stanowisko było mechanistyczną koncepcją przyrody.     

Ciała same z siebie nie mają możliwości wytwarzania ruchu, zostaje on im nadany przez Boga. Konsekwencją kartezjańskich rozważań jest wniosek, że w świecie istnieją dwie substancje: myśląca i rozciągła. Substancją jest byt, który do swego istnienia nie potrzebuje żadnego innego bytu. Substancje ujawniają się w postaci różnorodnych form wyrażających stany przypadłościowe substancji.    

Substancja myśląca i rozciągła (dusza i ciało) są dwiema zasadniczo odmiennymi bytami i na ogół istnieją oddzielnie. Tylko w człowieku stykają się, są złączone.   

Podobne prace

Do góry