Ocena brak

REMIGIUSZ z Auxerre

Autor /Odillo Dodano /03.06.2013

Wybitny uczony z drugiej połowy IX w., mnich w klasztorze św. Gcrmana w Auxerrc, nauczał najpierw tam, a następnie w Reims i w Paryżu. Pozostawi] po sobie długi szereg komentarzy przede wszystkim do póżnoantycznych gramatyków [Donat, Pryscjan, Fokas, Eutyches], ale także do poetów [Terencjusz, Juwenalis, Sedulius, Di-sticka Catonis], nadto zaś do niektórych ksiąg Pisma św. [Księga Rodzaju, Psalmy], Przypisywano mu też autorstwo dalszych kilku komentarzy do innych ksiąg biblijnych, m.in. do Ewangelii św. Mateusza, który jako Originale super Matthaeum, cytuje Jakub de Voragine.

Podobne prace

Do góry