Ocena brak

RELIGIJNOŚĆ

Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012

 

RELIGIJNOŚĆ nłc. religiositas; ang. religiousness; fr. religiosite; nm. Religiositat

Cnota moralna związana ze —> sprawie­dliwością (1), polegająca na okazywaniu -^ Bogu należnej Mu czci poprzez kult we­wnętrzny (adoracja, ufność, miłość, nie­kiedy bojaźń i lęk), a także poprzez zor­ganizowany publicznie kult zewnętrzny (liturgia, sakramenty, asceza).

U S. A. Kierkegaarda: religijność A, reli­gijność B:

Religijność A — przeżywanie przez człowieka zagrożenia, jakie odczuwa on wobec nieskończoności, pochłaniającej skończoność jego życia.

Religijność B — przeżywanie przez człowieka spotęgowanego zagrożenia nie­skończonością, gdy utożsamia się ona z Bogiem w religii chrześcijańskiej.

Człowiek broni się przed tymi zagroże­niami przyjmując trzy różne postawy: estetyczną — przez wypełnienie psy­chiki jakimiś fascynacjami (ucieczka przed zagrożeniem); etyczną — analizując swój lęk i jego źródła, rozważając swoją relację z nieskończonością (stawianie czo­ła problemowi zagrożenia); religijną — przyjmując Boga, którego nieskończo­ność wnika w człowieka i pochłania jego życie.

Podobne prace

Do góry