Ocena brak

RELEWANCJA

Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012

 

RELEWANCJA (ang. relevant = stosow­ny, będący na miejscu, trafny, od nłc. relevans, -antis = ustawiający, naprostowujący) ang. relevancy; fr. pertinence; nm. Relevanz

W językoznawstwie strukturalnym — jedna z podstawowych zasad, polegająca na uwzględnianiu w opisie systemu języ­kowego elementów istotnych, które pełnią określone funkcje, tzn. służą bezpośrednio lub pośrednio celom komunikacji języko­wej, przy jednoczesnym abstrahowaniu od elementów nieistotnych, nie pełniących określonej funkcji w danym układzie.

Podobne prace

Do góry