Ocena brak

RELATYW

Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012

 

RELATYW (nłc. relativus = odnoszący się do czegoś, warunkowy, względny) gr. tó pros ti; ang. the relative; fr. le relatifi nm. der Relativ, der Beziiglich (2)

  1. Termin zależny od innego terminu, który jest jego odrotaym znaczeniowo od­powiednikiem, a bez którego to, czego ten termin dotyczy, byłoby niezrozumiałe, niemożliwe lub niewłaściwe.

  2. metaf. Rzecz relatywna, której doty­czy termin relatywny w powyższym (!) znaczeniu. Rzeczy relatywne są współza­leżne; są to te rzeczy, których stosunek do czegoś jest koniecznym warunkiem ich ist­nienia; są one ogólne lub jednostkowe.

Przykłady relatywów podaje Arystoteles w Kategoriach, rozważając kategorie ilo­ści i stosunku. vs-^ Absolut.

Podobne prace

Do góry