Ocena brak

Relacje prawa zwyczajowego do prawa oficjalnego

Autor /bomberman Dodano /11.04.2011

Po pierwsze, prawo oficjalne może zakazywać przestrzegania reguł prawa zwyczajowego, po drugie, odmawiać im ważności, po trzecie, może odwoływać się do reguł prawa zwyczajowego, traktując je jako źródło prawa oficjalnego, Inkorporacja prawa zwyczajowego do prawą oficjalnego również może mieć różne formy. 

1) Może polegać na inkorporacji reguł imperatywnych prawa zwyczajowego (np. przez sankcjonowanie zwyczajowych zakazów dietetycznych, praktyk wychowawczych czy ceremoniałów pogrzebowych) 

2) albo na inkorporacji reguł prawomocności '(np. w dziedzinie przeniesienia lub nabycia własności, zawarcia małżeństwa).

3) nadanie normom prawa oficjalnego takiego samego znaczenia, jakie w dziedzinie stosunków społecznych-mają reguły prawa zwyczajowego (np. w odniesieniu do pojęcia rodziny).

4) może polegać na zalecaniu, aby sądy i inne instytucje wymiaru sprawiedliwości stosowały się do lokalnego prawa zwyczajowego.

Podobne prace

Do góry