Ocena brak

Relacja pomiędzy Słowem Wcielonym i Ojcem - Posłuszeństwo Jezusa

Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011

Jezus jako Odwieczne Słowo Wcielone jest posłuszny Ojcu. Na potwierdzenie tego twierdzenia znajdziemy wiele tekstów w Ewangelii św. Jana ale i u Synoptyków, szczególnie zaś w scenie w Ogrodzie Oliwnym. Wyraźnie o tym mówi List do Hebrajczyków (5,7): "[Chrystus] został wysłuchany dzięki swej uległości". Wielokrotnie św. Paweł przypominał tę prawdę o posłuszeństwie Chrystusa swemu Ojcu. Najsłynniejszym tekstem jest fragment hymnu z listu do Filipian (2,8): "[Chrystus] uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej". W Ewangelii św. Jana (14,28) Jezus wypowiada słynne słowa: "Ojciec jest większy ode mnie".

Nota bene, teksty te były wykorzystywane niegdyś przez arian, dziś przez Świadków Jehowy, aby udowodnić niższość Chrystusa względem Ojca, który jest prawdziwym Bogiem. Chrystus-Logos byłby tylko niezwykłym stworzeniem, wyższym od wszystkich innych, ale niższym od Boga.

Biorąc pod uwagę całość przekazu biblijnego stwierdzamy z całą pewnością, że Chrystus jest prawdziwym Bogiem, współistotnym Ojcu. Niemniej jednak Chrystus, Słowo, które stało się ciałem, jest niższy od Ojca. Ta niższość wynika ze stworzonej natury ludzkiej, według której Jezus Chrystus jest człowiekiem. Wierzymy jednak, że ten człowiek jest równocześnie Słowem. Poprzez Wcielenie odwieczne Słowo przyjęło osobowość ludzką. Jak człowiek Słowo znalazło się w najniższym punkcie kenozy, w sytuacji uległości i uniżenia względem Ojca (Flp 2,5-11).

Z punktu widzenia teologii trynitarnej znajdujemy inne uzasadnienie posłuszeństwa Słowa swemu Ojcu. Jest nim posłanie. Przez wcielenie Syn jest "posłany na świat. Ojciec posyła swego Syna. Posłuszeństwo oparte na "posłaniu" jest więc specjalną relacją Słowa wcielonego względem Osoby Ojca. Słowo wcielając się, przyjęło poza posłaniem, nową, uniżoną formę istnienia, ze względu na przyjęcie natury ludzkiej.

Podobne prace

Do góry