Ocena brak

Rekrutacja pracowników służby cywilnej - Warunki mianowania na urzędnika w polskim korpusie s.c.

Autor /krzysio Dodano /08.08.2011

- Osoba musi być pracownikiem korpusu s.c.

- Odbycie służby przygotowawczej lub ukończenie studiów w KSAP.

- Posiadanie co najmniej dwuletniego stażu pracy w służbie cywilnej.

- Posiadanie tytułu magistra lub równorzędnego.

- Znajomość co najmniej jednego języka obcego.

- Uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Podobne prace

Do góry