Ocena brak

Reklama jako obraz, słowo i sztuka argumentacji.

Autor /leo-miza7 Dodano /28.01.2005

1. Reklama jako obraz.
Reklama jest dziś zjawiskiem masowym. Rozpowszechnia ja prasa, radio i telewizja, ale istnieje także w postaci ulotek, katalogów, prospektów. Analizując reklame nalezy zwrócic uwage na:
-rodzaj reklamowanego produktu;
-szatę graficzną reklamy;
- rodzaj informacji w przekazie reklamowym;
-sposób zwracania się do potencjalnego klienta(rodzaj zachęty).

2. Reklama jako słowo:
-slogan językowy;
-jego cechy(zwięzłość, alpidarność, oryginalność, łatwość w zapamiętaniu);
-funkcja słowna w reklamie.

3. Reklama jako sztuka argumentacji
Przygotowując reklamę należy uwzględnić:
-opis produktu,
-podkreślenie zalet,
-przemilczenie wad,
aby zwrócić uwagę, zachęcić, skłonić, przekonać, czyli- zdobyc klienta.
Natrętna obecność rekalmy domaga się umiejętności odczytywania intencji wypowiedzi, odróżniania szczeróści i rzetelności od perswazji i manipulacji. Nie można zatem zapominać o odpowiedzialności za słowo.

Podobne prace

Do góry