Ocena brak

Ręka

Autor /Teresa777 Dodano /16.11.2012

Symbol aktywności i władzy. Znajdować się w ręku Boga lub władcy, znaczy być wydanym na jego łaskę, ale także pozostawać pod jego opieką. Uchwycenie względnie podanie ręki (lub obu rąk) jest oznaką przyjacielskiej otwartości, oddania się lub wybaczenia; dlatego od dawien dawna jest to istotny symbol zawarcia związku małżeńskiego ma znaczenie prawno-symboliczne.

W buddyzmie zamknięta dłoń oznacza utrzymanie w milczeniu ezoterycznych tajemnic, toteż otwarta dłoń Buddy wskazuje na to, że nie przemilczał żadnych tajemnic. Buddyzm i hinduizm znają ponadto wiele gestów dłoni o ustalonym znaczeniu symbolicznym, które odgrywają ważną rolę w sztukach piast. i w tańcu; mogą one np. wyrażać groźbę, oddanie, medytację, podziw i modlitwę, argumentację, brak bojaźni itd.

Mowa dłoni i palców (opałce) w większości kultur odgrywają rolę jako środki porozumienia się i ekspresji, i tak po części w Afryce za oznakę poddania się i szacunku uchodzi położenie lewej dłoni z zamkniętymi palcami w dłoń prawą; podobne znaczenie miał w staroż. Rzymie gest ukrycia dłoni w rękawach.

W starożytności dłonie przykrywano lub przysłaniano, gdy zbliżano się do wysokich dostojników lub otrzymywano od nich dary. Gesty te później spotykamy niekiedy również w sztuce chrzęść, jako wyraz czci religijnej; w Kościele chrzęść, pojawiają się one w czynnościach liturgicznych, kiedy święte przedmioty niesione są przez niekaptanów . Bardzo szeroko rozpowszechnione jest rozróżnienie między symbolicznymi znaczeniami prawej i lewej ręki [strona prawa i lewa).

Odgrywa ono rolę np. w geście błogosławieństwa przez nałożenie rąk, co z reguły wykonywane jest prawą ręką i często rozumiane jako rzeczywiste przeniesienie sił.W sztuce chrzęść. ingerencja Boga symbolizowana jest często przez rękę wychylającą się z chmur; ogólnie rękę Boga interpretowano niejednokrotnie jako symbol wcielonego Logosu. Gestem modlitewnym jest od czasów średniowiecza złożenie dłoni. Za prawnie obowiązujące uchodzi jeszcze dziś podniesienie prawej ręki przy składaniu przysięgi.

Podobne prace

Do góry