Ocena brak

Rejestr działalności regulowanej

Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011

Podjęcie działalności regulowanej jest możliwe po łącznym spełnieniu 2 przesłanek:

-o charakterze materialnym (np. posiadanie odpowiedniego loku, sprzętu, uprawnień)

-o charakterze formalnym (wpis do rejestru działalności regulowanej).

Rejestr działalności regulowanej jest jawny, co oznacza, że każdy ma prawo wystąpić do organu prowadzącego rejestr o ujawnienie zawartych w nim danych. Organ ten ma obowiązek wpisu do rejestru w terminie 1 dni od wpływu wniosku. Jeżeli nie dokona tego w ustawowo określonym terminie i od daty złożenia wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca ma prawo rozpocząć działalność bez wpisu do rejestru zawiadamiając o tym organ rejestrujący.

Jeżeli organ prowadzący rejestr stwierdzi, że: przedsiębiorca w oświadczeniu podał nieprawdziwe dane, nie usunął naruszonych warunków niezbędnych do prowadzenia działalności regulowanej lub, jeżeli rażąco te warunki narusza - wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności, regulowanej objętej wpisem w rejestr.

Podobne prace

Do góry