Ocena brak

Rehabilitacja nabytych wad serca

Autor /Kotek Dodano /10.01.2013

rehabilitacja nabytych wad serca; celem jej jest uzyskiwanie tolerancji wysiłku fizycznego uzależnionego od rodzaju wady, zaawansowania choro­by serca oraz określenie aktywności podstawowego procesu chorobowego, którym jest najczęściej choroba reuma­tyczna. Objawy i przebieg choroby uzależnione są od rodzaju i stopnia nasilenia zmian hemodynamicznych. W wadach z niedostateczną czynnością lewej komory serca występuje zmniej­szenie pojemności minutowej, wzrost objętości lewego przedsionka i pod­wyższenie ciśnienia w krążeniu płuc­nym. Niedostateczna czynność prawej komory doprowadza do zmniejszenia pojemności minutowej, wzrostu ciśnie­nia i objętości prawego przedsionka, wzrostu ciśnienia w żyłach krążenia dużego, czyli zastoju żylnego. Rehabi­litacja n. w. s. ograniczona jest do utrzymania maksymalnej sprawności oddechowej, co osiąga się poprzez ćwiczenia zapewniające maksymalną wymianę gazową w płucach, głównie u chorych zakwalifikowanych do le­czenia kardiochirurgicznego, jako re­habilitacja przygotowawcza do lecze­nia operacyjnego chorych z wadami nabytymi serca.

Podobne prace

Do góry