Ocena brak

Reguły pozytywizmu

Autor /Jimi Dodano /06.07.2011

(stopniowo radykalizowane w trakcie jego rozwoju)

  1. reguła fenomenologiczna – ograniczanie się do badania zjawisk, stwierdzanie braku realnej różnicy między zjawiskiem, a istotą;

  2. reguła nominalizmu – bada się jedynie przedmioty; zjawiska konkretne;

  3. reguła zaprzeczająca wartości poznawczej sądów oceniających i wypowiedzi normatywnych.

  4. Reguła wyrażająca się w wierze w zasadniczą jedność wiedzy ludzkiej.

Ostrze polemiczne pozytywizmu skierowane było zawsze przeciwko wszelkiego rodzaju rozważaniom metafizycznym. Pozytywizm był programowo antymetafizyczny.

Podobne prace

Do góry