Ocena brak

Regulamin i konkurencje zawodów dla dzieci nieprzystosowanych społecznie

Autor /fireman Dodano /16.02.2007

Regulamin i konkurencje zawodów dla dzieci nieprzystosowanych społecznieRegulamin szkolnych zawodów

Miejsce zawodów: park
Termin zawodów: 25 kwietnia 2004 rok
Czas trwania zawodów: ok. 60 minut
1. W turnieju biorą udział uczniowie klas gimnazjalnych, zamieszkujący w Zakładach Poprawczych na terenie całej Polski.
2. Drużyna składa się z 10 zawodników (4 dziewczyny, 5 chłopców i wychowawca). Wychowawca sam ustala skład drużyny reprezentującej Zakład Poprawczy na zawodach.
3. W zawodach bierze udział 5 grup.
4. Każdy uczestnik posiada własny rower.
5. W każdej konkurencji startują wszyscy zgłoszeni do zawodów wychowankowie, z zachowaniem zasady 5 + 5.
6. Zawodnicy startują w pięciu konkurencjach o charakterze zabaw ruchowych. Zawody odbywają się w formie wyścigu rzędów.
7. Każdą konkurencję poprzedzają: objaśnienie i pokaz.
8. Ostateczna interpretacja zabaw należy do organizatorów turnieju.
9. Sprawy sporne rozstrzygają sędziowie turnieju.
10. Uczestników obowiązuje strój sportowy.


Konkurencje
(zawodnicy ustawieni w rzędach przed linią startu)

1. „Jak najwolniej”
Przebieg zabawy: Zespoły stoją na linii startu. Na sygnał startują, jadąc jak najwolniej do mety. Osoba, która przyjedzie jako ostatnia, zdobywa punkt dla całego zespołu. Za każde dotknięcie podłoża, rowerzysta zostaje zdyskwalifikowany z konkurencji.
punktacja:
I miejsce: 3 pkt.
II miejsce: 2 pkt.
III miejsce: 1 pkt.

2. „Tor sprawnościowy”
Przebieg zabawy: Zespoły stoją na linii startu. Pierwszy z drużyny biegnie do słupków i zabiera krążki. Wraca do linii startu, wsiada na rower i jedzie z krążkami do słupków, zakładając krążki na słupki. Wraca do drużyny, zsiada z roweru i dotyka kolejnego zawodnika w rękę. Następni zawodnicy robią dokładnie to samo.
punktacja:
I miejsce: 3 pkt.
II miejsce: 2 pkt.
III miejsce: 1 pkt3. „Sztafeta zręcznych”
Przebieg zabawy: Zawodnicy ustawiają się na linii startu- maty z rowerami. Przed nimi, w odległości ok. 30 metrów, znajduje się półmetek. Pierwsi z każdego rzędu trzymają jedną rękę na kierownicy roweru, a w drugiej ręce kubek napełniony wodą. Na sygnał następuje start do sztafety, w której rowerzysta pokonuje dystans do półmetka i z powrotem, trzymając w ręku napełniony wodą kubek. Po ukończonej jeździe, zawartość kubka jest przelewana do kubka partnera czekającego na swoją kolej na linii startu- mety. Kolejny zawodnik w podobny sposób pokonuje całą trasę konkurencji. Wygrywa ta drużyna, która po ukończeniu konkursu, zachowa w kubku jak najwięcej wody. W przypadku remisu, liczy się czas pokonania przez zawodników wyznaczonego dystansu.
punktacja:
I miejsce: 3 pkt.
II miejsce: 2 pkt.
III miejsce: 1 pkt


4. „Przepisy”
Przebieg zabawy: Zawodnicy stoją na linii startu-mety. Na sygnał dźwiękowy, pierwszy zawodnik podbiega do roweru. Jego zadaniem jest dojechanie do oddalonego o ok. 200 metrów pojemnika, z którego losuje kartkę z pytaniem dotyczącym przepisów jazdy na rowerze. Po udzieleni odpowiedzi, wraca na metę. Kolejni zawodnicy robią dokładnie to samo. W przypadku udzielenia złej odpowiedzi, drużyna dostaje + 10 sekund karnych, natomiast dobra odpowiedź, to – 10 sekund. Wygrywa drużyna, która w jak najkrótszym czasie przejedzie całą trasę.
punktacja:
I miejsce: 3 pkt.
II miejsce: 2 pkt.
III miejsce: 1 pkt


5. „Tor przeszkód”
Przebieg zabawy: Zawodnicy stoją na linii startu. Na sygnał dźwiękowy, pierwszy zawodnik z rzędu ma za zadanie pokonania w jak najkrótszym czasie, toru przeszkód, na który składa się:
slalom na rowerze, między chorągiewkami
przejazd po równi pochyłej
zabranie ze stolika krążka i umieszczenie go na oddalonym o ok. 50 metrów słupku, okrążenie wyznaczonego punktu i jak najszybszy powrót do drużyny.
Kolejny zawodnik może rozpocząć konkurencję, gdy poprzedni dotknie jego dłoni.
punktacja:
I miejsce: 3 pkt.
II miejsce: 2 pkt.
III miejsce: 1 pkt

Uwieńczeniem całego dnia zawodów jest wycieczka rowerowa.Trasa wycieczk Wierzbno- Odolanówi:


STANOWISKO
ZAGADNIENIE
EDUKACJE
TREŚCI
UMIEJĘTNOŚCI
1. Ratusz z 1898 r.
siedziba Urzędu Miasta i Gminy Historia ratusza ,
styl architektoniczny
samorząd miasta
i gminy historyczna
obywatelska
polonistyczna
plastyczna Historia
i architektura ratusza ,
struktura i zadania
władz
samorządowych gminy Obserwacja , szkic ,
wywiad z .....................
np. radnym , burmistrzem
2. Izba Pamiątek
Regionalnych Historia regionu ,
sztuka ludowa ,
archeologia historyczna
medialna
plastyczna
polonistyczna Kultura , tradycja ,
wykopaliska
archeologiczne Obserwacja , opis ,
dokumentowanie , szkic
wybranego eksponatu ,
dostrzeganie znaczenia
pamiątek regionalnych
3. Kościół świętego
Marcina z 1912-1913
Historia i styl
Architektoniczny
Kościoła historyczna
plastyczna
religijna Historia i architektura kościoła
inne parafie
w mieście i gminie Obserwacja , opis


4. Pomnik świętego
Marcina
Życie świętego Marcina historyczna
polonistyczna Legenda o świętym
Marcinie ‘
wspomnienia z odsłonięcia pomnika,
herb patrona Relacja , opowiadanie ,
określanie cech
charakterystycznych
pomnika
5. Zakład Odazotowania
Gazu Ziemnego
„ KRIO „ Praca w mieście i regionie
środowisko
naturalne , proces produkcyjny zakładu ; obywatelska
chemiczna
ekologiczna Wpływ zakładu na strukturę zatrudnienia
środowisko naturalne
proces produkcyjny
zakładu jako sponsor Obserwacja ,
wywiad z pracownikiem zakładu
podczas oprowadzania
dokumentowanie
6. Pomnik w kształcie
graniastosłupa ściętego
z tablicą pamiątkową
z nazwiskami 74 po-
ległych w l. 1919 – 20
i tablice ku czci
żołnierzy - ofiar II wojny światowej

Historia miasta i okolic historyczna Udział mieszkańców
w walkach narodowo – wyzwoleńczych Dokumentowanie ,
wyszukiwanie wśród
poległych postaci
znanych , związanych
z własną miejscowością, być może członków rodziny;
7. Spacer po parku
wzdłuż rzeki Barycz Środowisko naturalne ,
położenie geograficzne biologiczna
geograficzna Rzeka Barycz jako dopływ Odry ,
roślinność w parku Praca z mapą ,
Rozpoznawanie gatunków roślin , wykonanie
zielnika .


Co uczniowie wykonają podczas wycieczki?
1. Zdjęcia zwiedzanych obiektów .
2. Szkic ratusza i wybranego przez siebie eksponatu w Izbie Pamiątek Regionalnych .
3. Wywiad z radnym , burmistrzem , pracownikiem „ Krio „
4. Opis wybranego w Izbie Pamiątek Regionalnych eksponatu .
5. Zapamięta lub zapisze 2-3 nazwiska osób poległych podczas walk narodowo- wyzwoleńczych .
6. Wykona zielnik z najczęściej występujących roślin w miejscowym parku .

Podobne prace

Do góry