Ocena brak

REGUŁA

Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012

REGUŁA (łc. reguła = pręt, sznur pomia­rowy, prawidło) ang. rule; fr. regle; nm. Kegel

  1. metod. Przepis poprawnego postępo­wania, roztimowania itp., np. reguły wnio­skowania (rules of inference), reguły skład­ni, reguły decyzji. Reguły nazywa się rów­nież -^ dyrektywami.

  2. pot. Twierdzenie ogólne opisujące zachodzenie określonych związków.

Podobne prace

Do góry