Ocena brak

Regiony turystyczne Polski

Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011

O atrakcyjności turystycznej decydują przede wszystkim;                                                               

walory środowiska

przyrodniczego                                                                                              

architektura

sztuka                                                                                                                                                       

folklor

dostępność

komunikacyjna                                                                                                                            

baza noclegowa i gastronomiczna

istniejące urządzenia sportowo – rekreacyjne

sieć placówek handlowych i kulturalno – rozrywkowych.

Największą atrakcyjnością w Polsce odznaczają się;                                                                    

obszary górskie, nadmorskie, pojezierne;    mają na to wpływ; wyjątkowość rzeźby, specyfika klimatu, bogactwo wód powierzchniowych, szata roślinna.

Główne regiony turystyczne to;

1. Regiony nadmorskie

- szczeciński

- kołobrzeski

-gdański                                                                                                                                        

Głównym walorem  regionu nadmorskiego jest morze oraz piaszczysta plaża. Ruch turystyczno – wypoczynkowy odbywa się tu głównie w miesiącach letnich.

2. Regiony karpackie

- żywiecki

- tatrzańsko – podhalański

- gorczańsko – lubański

- sadecki

- gorlicki

- rymanowski

- bieszczadzki

Ruch turystyczny trwa przez cały rok.

3. Regiony sudeckie

- jeleniogórski ( Kotlina Jeleniogórska )

- wałbrzyski

- kłodzki ( Kotlina Kłodzka )

4.  Regiony nizin środkowopolskich

- poznańsko – gnieźnieński

- warszawski

- białowieski

5. Regiony pojezierzy

- kościersko – kartuski

- brodnicki

- iławsko – ostródzki i olsztyński

- Wielkich Jezior Mazurskich

- suwalsko – augustowski

- łagowski

Atrakcją tego obszaru sa liczne jeziora i rzeki, żyzna rzeźba polodowcowa, duże kompleksy leśne i stosunkowo małe zanieczyszczenia środowiska. Ruch turystyczny trwa tu cały rok, aczkolwiek poza okresem letnim jego natężenie jest stosunkowo małe.

6. Regiony wyżynne

- krakowsko – częstochowski ( Wyżyna )

- świętokrzyski (Góry Świętokrzyskie )

- kazimiersko – nałęczowski ( zachodnia część Wyżyny Lubelskiej )

Podobne prace

Do góry