Ocena brak

Regiony rolnicze świata

Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011

Biorąc pod uwagę warunki glebowe i klimatyczne rodzaje upraw i chowu oraz typ gospodarki rolnej można wyróżnić 10 regionów rolniczych na świecie;

  1. Region zachodnioeuropejski- należą do niego państwa Europy Zachodniej, Północnej i Południowej. Cechuje się przewagą intensywnego, towarowego rolnictwa mieszanej produkcji roślinno – zwierzęcej.

  2. Region wschodnioeuropejsko – syberyjski ; Europa Środkowa i Wschodnia oraz azjatycka część Rosji. Rolnictwo wieloobszarowe, Przeważa mieszany roślinno – zwierzęcy kierunek produkcji.

  3. Region środkowoazjatycki – mieszany kierunek produkcji , na terenach nawadnianych uprawiana jest bawełna.

  4. Region wschodnioajatycki – obszar Chin, Korea północna, Wietnam. Wielkoobszarowe rolnictwo.

  5. Region południowo- i południowo – wschodnioazjatycki – Półwysep Indochinski, Bangladesz , Korea południowa, Japonia. Niewielkie gospodarstwa, gospodarka intensywna lecz niskotowarowa wyjątek Japonia.

  6. Region zachodnioazjtycko- północnoafrykański- północna Afryka, zachodnia Azja z Pakistanem włącznie. Gospodarka intensywna, lecz niskotowarowa.

  7. Region Afrykański – Afryka na południe od Sahary. Gospodarka prymitywna o małej produktywności. Wyjątkiem jest RPA gdzie występuje intensywne gospodarstwo wysokotowarowe.

  8. Region północnoamerykański- Kanada, USA. Gospodarka wysokotowarowa, intensywna,

  9. Region Ameryki Łacińskiej – gospodarstwa chłopskie, chów bydła

  10. Region australijsko – nowozelandzki – rolnictwo wysokotowarowe o wysokim stopniu specjalizacji

Podobne prace

Do góry