Ocena brak

Reformy Grabskiego - 1923 r.

Autor /Onufry Dodano /03.11.2011

1. Przedstaw zasady reformy skarbowej W. Grabskiego.

2. Jakie działania rządu miały zrównoważyć i doprowadzić do naprawy skarbu państwa?

3. Kogo obciążono kosztami reformy i w jaki sposób?

4. Oceń znaczenie reformy skarbowej dla gospodarki państwa.

ad.1

Dnia 19. 12. 1923r prezydent Wojciechowski powołał gabinet pozaparlamentarny, czyli złożony z fachowców, a nie z przedstawicieli ugrupowań.

Program Grabskiego zakładał zrównoważenie budżetu i zastąpienie marki polskiej, złotówkami.

ad.2

Grabski chciał unormować sytuację poprzez wpłaty nadzwyczajnego podatku majątkowego, waloryzację podatków i redukcję wydatków państwowych, podniesiono taryfy w deficytowym PKP, wprowadzono oszczędności administracyjne, waluty zagraniczne sprzedawało państwo po określonym stałym kursie (zahamowało to spadek kursu marki).

Gdy zaistniała szansa że budżet ustabilizuje się, rząd zaprzestał emisji marek. Prywatny Bank Polski (został stworzony zamiast Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej) zaczął wymianę 1,8 mln marek polskich na 1 złoty.

ad.3

Kosztami reformy obarczono głównie kapitał prywatny i ziemian, którzy płacili daninę majątkową. Polska przeprowadziła reformę tylko o własnych siłach.

ad. 4

Reformy wprowadzone przez Grabskiego uchroniło kraj przed totalną katastrofą gospodarczą. Państwo miało szansę wyjść z kryzysu. Po przeprowadzeniu reformy wzrósł eksport w kraju wzrosła produkcja. Kołem zamachowym do wzrostu eksportu była rozbudowa portu w Gdyni. Polska złotówka uległa wzmocnieniu.

Podobne prace

Do góry