Ocena brak

REFLEKTOR, czasopismo lit. (formalnie mies.)

Autor /werciakol Dodano /20.03.2012

REFLEKTOR, czasopismo lit. (formalnie mies.), wyd. w Lublinie 1923-25 (łącznie 4 nry); wydawcą i red. nru 1 był W. Gralewski, nast. jako wydawca podpisywał Gralewski, jako red. K. Bielski; początkowo pismo o charakterze eklektycznym, nast. awangardowe. Prócz poetów lub. drukowali tu J. Brzękowski, J. Przyboś, A. Ważyk, A. Stern, W. Wandurski. Obok poezji sporo miejsca poświęcano filmowi, teatrowi, plastyce i muzyce, ponadto przeglądowi czasopism zagranicznych. Grupa R. istniała 1924-27, a jej ścisły skład stanowili poeci: Bielski, J. Czechowicz, Gralewski, S. Grędziński; teoretykiem był Cz. Bobrowski, autor programowych wystąpień R.; rrzejściowo należeli też do grupy K.A. Jaworski i T. BocheńskiProgram R. zbieżny był częściowo z —> futuryzmem i tendencjami reprezentowanymi przez grupę —> „Almanachu Nowej Sztuki". Działalność R. wyrażała się także w organizowaniu wieczorów poet., szopek oraz wydawaniu Biblioteki „R." (Parabole Grędzińskiego i Kamień Czechowicza).

OLP VI 1 (B. Faron); K. BIELSKI Most nad czasem, Lubi. 1963; W. GRALEWSKI Stalowa tęcza, W. 1968; T. KŁAK „R."-rozdroże nowej sztuki w: Czasopisma awangardy, cz. 1, Wr. 1978.

Podobne prace

Do góry