Ocena brak

REFLEKSOLOGIA

Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012

 

REFLEKSOLOGIA reflexus = na­chylenie, nagięcie, odbicie się światła; od­ruch nieświadomy + gr. logos = słowo, na­uka) ang. reflexology; fr. reflexologie; nm. Reflexologie

Termin utworzony przez W. M. Bechterewa (1921) w odniesieniu do reprezen­towanej przez niego samego odmiany psychologii obiektywnej, nazwanej naj­pierw (1913) psychorefleksologią.

Kierunek psychologii, według którego całe zachowanie można wyjaśnić w termi­nach —> odruchów, zwłaszcza warunko­wych (I. M. Sieczenow, W. M. Bechterew).

Podobne prace

Do góry