Ocena brak

REDUKCJONIZM

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

REDUKCJONIZM ang. redudionism, reductivism; nm. Reduktionismus

metod. Stanowisko postulujące —> redu­kcję (4) określonej teorii do teorii uznanej za bardziej podstawową, np. teorii psycho­logicznej do biologicznej (-^biologizm /3, 4/) lub biologicznej do fizykochemicznej (^ fizykalizm). Według fizykalizmu język każdej nauki powinien być redukowalny do języka fizyki już to za pomocą —> defi­nicji normalnych (wersja radykalna), już to za pomocą -^ definicji redukcyjnych (wersja umiarkowana). Postulat redukcji należy także do programu —> psychologizmu, głoszącego, iż twierdzenia określo­nych nauk humanistycznych powirmy być uzasadniane za pomocą twierdzeń psy­chologii.

Podobne prace

Do góry