Ocena brak

Redresje z użyciem aparatów dynamicznych

Autor /kulka Dodano /19.12.2013

Ten sposób leczenia przykurczów wykorzystuje się m.in. u chorych po zabiegach wydłużania kości. Leczenie polega na przyłożeniu dynamicznej szyny (Dynasplint), która przez stały ciąg redresuje przykurcze. Znajduje ona swoje zastosowanie w leczeniu przykurczeń w stawie skokowym i kolanowym. Szyna dynamiczna jest wygodną formą leczenia zarówno dla lekarza, który może monitorować siły nacisków i zakres stosowanej redresji, jak i dla chorego. Niestety duże koszty wpływają na jeszcze stosunkowo małe rozpowszechnienie szyn dynamicznych.

Przyczyny niepowodzeń. Nawroty zniekształcenia po redresji wynikają przede wszystkim z resztkowego przykurczu tkanek okołostawowych lub zaburzenia równowagi mięśni. Z wymienionych względów po zakończeniu leczenia redresującego wskazane jest zazwyczaj długotrwałe zabezpieczenie uzyskanej poprawy. Najczęściej stosuje się w tym celu opatrunki gipsowe do chodzenia, szyny, aparaty lub obuwie ortopedyczne. W razie zniekształceń resztkowych czy trwałych zaburzeń równowagi w czynności mięśni należy wykonać dodatkowo stosowny zabieg operacyjny. Im dłuższy okres doleczania i obserwacji, tym pomyślniejsze wyniki redresji.

 

Podobne prace

Do góry