Ocena brak

Redresje

Autor /kulka Dodano /19.12.2013

W znaczeniu dosłownym redresja oznacza bezoperacyjne wyprostowanie stawu lub zespołu stawów zesztywniałych włókniście w przykurczu. Praktyka kliniczna rozszerzyła jednak pojęcie redresji. Współcześnie określa się tym mianem postępowanie bezoperacyjne, zmierzające do pokonania włóknistej sztywności pojedynczego stawu lub zespołu stawów. Jeśli staw zesztywniał w wyproście (np. kolano), redresja zmierza do uzyskania zgięcia; jeżeli stopa zesztywniała w ustawieniu końsko-szpotawym, redresja ma na celu usunięcie tego wadliwego ustawienia itd.

Dawniej redresje zajmowały czołowe miejsce pośród sposobów leczenia, obecnie - w miarę rozwoju profilaktyki zesztywnień i postępów leczenia operacyjnego

- stosuje się je rzadziej. Postępowanie redresujące wspomaga się przez zwalczanie bolesności (jednak bez stosowania narkotyków) i zaburzeń w krążeniu, osiągniętą zaś poprawę ustawienia utrwala się w opatrunku gipsowym. Jeśli można okresowo zdejmować ten opatrunek, wskazane jest wykonywanie ćwiczeń czynnych i nagrzewanie okolicy stawu.

Bardzo przydatne są ćwiczenia czynne i bierne w ciepłej kąpieli. Redresję można wykonać jednocza-sowo lub stopniowo.

 

Podobne prace

Do góry