Ocena brak

RECEPTYWNOŚĆ

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

RECEPTYWNOŚĆ <nłc. receptio = przy­jęcie) ang. receptivity; fr. receptivite; nm. Rezeptivitat, Empfanglichkeit

  1. t. pozn. W tradycji arystotelesowsko-tomistycznej: określenie charakteru po­znania ze względu na to, że nie jest ono wytwórcze, lecz recepcyjne, tzn. polega na formalnym (nie zaś materialnym) ujęciu przez poznający podmiot treści przedmio­tu, który w akcie poznania jest obecny w intelekcie przez swą postać zastępczą — species (—> odbitka /3/). Receptywność jest uważana za cechę nie tylko poznania inte­lektualnego, lecz również zmysłowego, gdyż zarówno intelekt, jak i zmysły nie wytwarzają swego przedmiotu poznania, lecz przyjmują fakt jego istnienia.

  2. U I. Kanta: zdolność przyjmowania przedstawień (receptywność wrażeń), zdol­ność poznawania jakiegoś przedmiotu za pośrednictwem owych przedstawień (spontaniczność pojęć).

Do góry