Ocena brak

RECEPTOR

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

RECEPTOR (łc. receptor = ten, który przyj­muje) ang. receptor, receiver, fr. recepteur; nm. Rezeptor

  1. W fizjologii — wyspecjalizowana stru­ktura wrażliwa na -^ bodźce o określonej jakości, mająca zdolność przekształcania ich w impulsy chemiczne i elektryczne, prze­wodzone przez substancje hormonalne i włókna nerwowe (—> efektor /1 /).

  2. W cybernetyce — wejście informacyj­ne układu względnie odosobnionego; mo­że nim być zarówno narząd zmysłowy, jak i urządzenie przetwarzające sygnały (np. komórka fotoelektryczna w urządzeniu samoczyrmym otwierającym drzwi).

Podobne prace

Do góry