Ocena brak

recenzja prezentacji

Autor /asian82 Dodano /12.11.2020

Zmiany rozwojowe w obrębie uzębienia i jamy ustnej .

 1. Uzębienie człowieka cechuje DIFODONTYZM(dwuzmienowość zębów )polega na występowaniu dwóch genaracji zębów (czyli zęby mleczne i stałe ),HETERODONTYZM-charakteryzuje się zróżnicowaniem kształtów i wielkością zębów .

 2. Slajd pierwszy Organogeneza .Tworzenie się i rozwój narządów w trakcie rozwoju zarodkowego. Wzrost szczęki i żuchwy rozpoczyna się w 5 tyg. życia płodowego ,rozwój zębów rozpoczyna się od wykształcenia( między 30 i 40 dniem życia płodowego )listewki zębowej .czyli fałdy nabłonkowe. Stadium czapeczki powstaje przez dalsze podziały i postępujące zagłębienie się nabłonka , w którym od dołu uwypukla się .Równocześnie namnaża się (MEZENCHYMA-nabłonek obejmujący mezenchymę ma kształt czapeczki i przyjmuje nazwę narządu szkliwo twórczego , natomiast . Natomiast mezenchyma wytwarza brodawkę pierwotną . W stadium czapeczki z nabłonka wewnętrznego narządu szkliwo twórczego wyodrębniają się specjalne komórki ułożone w grupy ,których liczba zależy od rodzaju zęba (węzły szkliwne ). Komórki węzła produkują liczne substancje morfogenetyczne decydujące o liczbie korzeni i układzie guzków przyszłego zęba . Narząd szkliwotwórczy -który jest odpowiedzialny za wytwarzanie szkliwa ,ukształtowanie korony zęba i formowanie korzeni .Brodawka zębowa -jest typem tkanki galaretowatej o charakterze zarodkowym pochodzenia mezodermalnego, jej funkcją jest wytwarzanie zębiny i miazgi oraz odżywianie zęba . Woreczek zęba -jest to łączno tkankowa osłonka zęba , której elementy składowe biorą udział w tworzeniu korzenia cementu .

  3.Slajd 2. AMEOLOBLASTY- zaczynają tworzyć szkliwo , gdy komórki zębino twórcze ODONTOBLASTY-wytworzą pierwszą warstwę zębiny co ma miejsce w stadium dzwonu . Tworzenie szkliwa odbywa się przez wydzielanie przez komórkę szkliwotwórczą substancji bezpostaciowej .Masa wytwarzana jest tak długo ,aż wytworzą się pryzmaty szkliwa ,następnym etapem jest mineralizacja szkliwa. Ostatnim wytworem AMELOBLASTÓW jest cieńka ,odporna na wpływy zewnętrzne osłonka NASMYTHA ,spajająca silne i zewnętrzne końce pryzmatów okrywające całą powierzchnie szkliwa .Zębina tworzona przez ODONTOBLASTY powstaje jako pierwsza na etapie późnego dzwonka .Odontoblasty wytwarzają składniki organiczne zębiny i sterują jej mineralizacją .Pierwsze porcje zębiny odkładane są w rejonie błony podstawowej , na granicy między ODONTOBLASTAMI I AMELOBLASTAMI i po mineralizacji utworzą zębinę akrylową .Świeżo wytworzona zębina nosi nazwę PREZĘBINY -jest ona pozbawiona składników nieorganicznych ,zawiera cieńkie i nieregularne włókna kolagenowe.W trakcie przekształcania w zębinę pojawiają się w niej grubsze włókna i zachodzi proces szybkiej mineralizacji .Utworzona zębina mineralizuje się stopniowo od warstw wcześniej wytworzonych -zewnętrznych ku później utworzonym. Wewnętrzna mineralizacja zęba zaczyna się zawsze w najwyższym punkcie korony ,potem proces obejmuje szyjkę i przechodzi w korzeń w kierunku tworzącego się na jego przyjęcie wyrostka zębowego.

 3. Slajd 3 . podniebienie .Pod koniec życia płodowego rozwija się w jamie ustnej smecjalny narząd anatomiczno-fizjologiczny ,który będzie służyć noworodkowi do przyjmowania pokarmu .Składa się on z poduszek wargowych (obrzękają one w czasie karmienia i umożliwiają lepsze przyssanie brodawki piersiowej), kosmyków wargowych i policzkowych(ułatwiają one przytrzymywanie brodawki piersiowej, zanikają w ciągu kilku miesięcy .Fałdów dziąsłowych (obrzękają podczas przyjmowania pokarmów również zanikają w ciągu kilku miesięcy ).Bocznych wałów podniebiennych (przebiegają one równolegle do wałów dziąsłowych ,tworząc łożysko dla brodawki piersiowej zanikają po ukończeniu 1 roku życia u niemowląt karmionych naturalnie ,oczywiście u dzieci karmionych sztucznie ten okres może się wydłużyć .Fałdów podniebiennych poprzecznych (odgrywają dużą rolę przy wyciskaniu pokarmu . Dziecko rodzi się z bezzębnymi wałami dziąsłowymi ; wały dziąsłowe mają półkolisty kształt są pokryte błoną śluzową ,tworzącą na grzbiecie wałów grzebień dzielący go na część przedsionkową i językową :na wale dziąsłowym widoczne są uwypuklenia które odpowiadają poszczególnym zębom mlecznym , za zawiązkami kłów mlecznych górnych i dolnych , na błonie śluzowej wałów dziąsłowych znajdują się bruzdy zębowe policzkowe (są to punkty orientacyjne bezwzględnych wałów dziąsłowych ,dla wzajemnego położenia żuchwy i szczęki , dolna bruzda jest usytuowana do tylnej w stosunku bruzdy górnej .Wały dziąsłowe stykają się tylko w odcinkach bocznych , w odcinku przednim występuje szpara niedozgryzowa (dzięki temu wyrzynające się zęby mleczne jako pierwsze to siekacze nie są obciążone ,ponieważ wysokość zgryzu ustalona jest przez boczne wały dziąsłowe .W położeniu spoczynkowym wały dziąsłowe są od siebie siebie oddalone ,a w szparze znajduje się język ( styka się on z błoną śluzową wargi dolnej i policzków ) wał szczękowy obejmuje mniejszy ustawiony do tylnej wał dolny to tak zwane fizjologiczne tyło żuchwie .U noworodka zawiązki zębów mlecznych od strony powierzchni zgryzowych szczęki i żuchwy nie są pokryte kością .Wyrzynają się przez błonę śluzową na grzbiecie wyrostka zębodołowego .Fizjologiczne tyło żuchwie ulea wyrównaniu w pierwszych 4 miesiącach życia , Naturalne karmienie piersią to czynnik pobudzający doprzedni wzrost żuchwy ,dziecko ułożone jest w pozycji ukośnej , żuchwa dziecka jest wysunięta mięśnie intensywnie pracują podczas ssania . Karmienie sztuczne w pozycji poziomej zaburza ten proces ,dodatkowy ucisk butelki na cofniętą bródkę ,powoduje pozbawienie żuchwy doprzednich bodźców wzrostowych , żuchwa dodatkowo pociągana jest do tyłu .Efekt sztucznego karmienia to tyłożuchwie z wargowym wychyleniem siekaczy górnych .

 4. Slajd dziecko z ur zębem ; ciekawostką lub raczej wyjątkiem są tak zwane zęby wrodzone (dentas natales)najczęściej są to siekacze ,bez wykształconych korzeni. Są usuwane przeważnie w ciągu kilku dni po urodzeniu dziecka ze względu na utrudnione karmienie .pojawiają się też zęby noworodkowe (dentes neonatales)wyrzynają się w ciągu 30 dni od urodzenia .w 85% przypadków są to siekacze .istnieją doniesienia o dziecku które urodziło się aż 12 zębami wrodzonymi .

 5. Slajd fazy rozwoju zębów ;Wrzynanie zębów to przesuwanie się zęba z miejsca rozwoju w szczęce lub żuchwie do funkcjonalnej pozycji w jamie ustnej . Cały proces wyrzynania zębów dzielimy na 3 fazy: Przederupcyjna , przedfunkcyjna i funkcyjna.

  Faza przderupcyjna -narząd szkliwotwórczy zawiązka zęba mlecznego w pełni kształtuje koronę dokonuje się stopniowa mineralizacja szkliwa i zębiny odbywa się ruch zawiązka w jego osi długiej pionowo ku płaszczyźnie zgryzu w kierunku dośrodkowym . Faza przedfunkcyjna -zaczyna się formowanie i wzrost korzeni zęba i proces wyrzynania się korony zęba . Faza funkcyjna – po wyrżnięciu się całej korony i osiągnięciu przez nią kontaktu z zębami przeciwwstawnymi ustaje ruch pionowy .Odbywa się dalsze formowanie i wzrost korzeni , na przebieg wyrzynania się zębów ,poza czynnikami ustrojowymi jak i ogólnym stanem rozwoju organizmu mają wpływ czynniki gruczołów wydzielania wewnętrznego ,odżywianie się kobiety w ciąży i mamy karmiącej ,żywienie dziecka ,również ważna jest płeć i klimat w którym zamieszkuje osoba .

 6. Slajd wymiany zębów mlecznych .Resorpcja-to zespół czynników prowadzących do utraty twardych tkanek zęba i kości wyrostka zębodołowego .Resorpcja zębów mlecznych występuje przy wymianie zębów mlecznych na stałe tzw .resorpcja rozwojowa .Wyróżniamy 3 rodzaje resorpcji ;pierwszy wyrzynają się przyśrodkowe siekacze ,następnie wyrzynają się pierwsze zęby trzonowe i kły ,na samym końcu wyrzynają się zęby drugie trzonowce. U dzieci występuje 20 zębów mlecznych po 10 w szczęce i żuchwie .w tym uzębieniu wyróżniamy 3 grupy zębowe siekacze ,kły i trzonowce. W prawidłowym ustawieniu zębów mlecznych w łuku zębowym ,korony stykają się ze sobą punktami stycznymi . Około 4 roku życia dochodzi do wzrostu szczęki i żuchwy , powstają szczeliny między zębami mlecznymi tak zwane łuki fizjologiczne .Szczęka i żuchwa przygotowuje się do wymiany uzębienia z mlecznego na stałe .

 7. Slajd budowa zęba ;W skład narządu zębowego wchodzą ;ząb , przyzębie,oba te elementy łączą się za pośrednictwem cementu ,ozębnej i zbitej blaszki zębodołu .Budowa zęba ; ząb jest żywą metabolicznie aktywnie tkanką stanowiącą ważny element naszego ustroju ,odgrywa bardzo ważną rolę w procesach trawiennych zapoczątkowanych w jamie ustnej , dzięki którym odbywa się proces miażdżenia pokarmów i ich mieszanie ze śliną .Zmiany w strukturze szkliwa prowadzą do powstawania ubytków i próchnicy .równowaga istniejąca pomiędzy anabolicznymi i katabolicznymi procesami warunkuje trwałość morfologicznej stuktury i funkcji zębów oraz otaczających je tkanek ..Zębina -otacza komorę zęba i przewód korzeniowy tworząc szkielet zęba .W obrębie korony pokryta ona jest szkliwem , a w obrębie korzenia zębinę pokrywa cieńka warstwa cementu.Do części miękkich narządu zębowego zaliczamy miazgę zębową ,ozębną łączącą powierzchnię korzenia z kością zębodołu i dziąsła. Miazga łączy się z ozębną i dalszym otoczeniem przez otwór wierzchołkowy ,który stanowi miejsce naczyń krwionośnych oraz pęcherzyków nerwowych .

 8. Ząb mądrości ; to tak zwana ósemka ,to nic innego jak trzeci ząb trzonowy .Ząb mądrości różni się od pozostałych tym że jego anatomia nie została do końca sklasyfikowana , jest to uzębienie szczątkowe ,które pozostało nam po przodkach .Nie każdej osobie pojawia się ósemka powód jest prosty , nasze uzębienie ewoluuje podobnie jak nasz organizm .Tutaj trzeba jeszcze dodać że istnieją też tak zwane zęby zatrzymane . W 80% przypadków są to kły czyli trójki .Zatrzymanie zębów najczęściej występuje w szczęce ,wtedy jest potrzebna interwencja ortodonty i chirurgi ortodontycznej ,.Są przypadki że zatrzymane trójki były wyciągane aparatami ortodontycznymi nawet w wieku 40 lat .tutaj ciekawostka ,która może zachęci państwa do kontroli swojego uzębienia i robienia zdjęć pantomograficznych ,ponieważ nie każdy ból głowy to migrena ,bóle głowy mogą być też objawem zatrzymanych zębów .

 9. Wiek zębowy ;Dla ułatwienia szybkiej oceny wieku zębowego przyjmuje się następujce kryteria .Dziecko roczne powinno mieć (8 zębów mlecznych wszystkie siekacze ).Dziecko półroczne (12 zębów ,8 siekaczy i4 pierwsze trzonowce ).Dziecko 2 letnie (16 zębów -8 siekaczy 4 pierwsze trzonowce i 4 kły ).Dziecko 2,5 letnie ( 20 zębów mlecznych czyli wszystkie zęby mleczne .Kryterium oceny wieku zębowego , bierzemy pod uwagę liczbę wyrżniętych zębów u badanego z lub ich kategorie .Wiek zębowy określamy przez porównanie : łącznej liczby zębów stałych u dziecka badanego z przeciętną liczbą zębów stałych . W populacji porównawczej to znaczy dziecka z przeciętnym wiekiem wyrzynania się zębów w populacji stanowiącej układ odniesienia .Ocena wieku zębowego jest pomocna w szacowaniu wieku chronologicznego ,wtedy kiedy data urodzenia jest wątpliwa bądź nieznana ,W środowiskach do których przybywają uchodźcy i migranci , a także powszechnie wykorzystywana w medycynie sądowej ,do określenia wieku zmarłego .Wykorzystana jest także w archeologi do badań nad zwłokami z okresów starożytnych .lub z czasów wojny .

 10. Choroby zębów .Próchnica ,zapalenie dziąseł, zapalenie przyzębia ,zaawansowane zapalenie przyzębia .Zdrowe dziąsła mają kolor różowy ,wiązadła ozębnej i kości zębodołu utrzymują zdrowe zęby we właściwej pozycji i miejscu .Zapalenie dziąseł -bakteryjna płytka nazębna produkuje toksyny ,drażni dziąsła doprowadzając do ich zapalenia Dziąsła stają się wrażliwe na dotyk ,zaczerwienione i skłonne do krwawień nie tylko podczas szczotkowania .Zapalenie przyzębia -to nieusunięta płytka bakteryjna ,twardnieje zmieniając się w kamień nazębny ,dziąsła się odsuwają od zębów i tworzą kieszonki między nimi ,kości zębodołu zaczynają zanikać .Próchnica rozpoczyna się pod powierzchnią szkliwa .Kwasy wytworzone przez bakterie przenikają pod powierzchnię szkliwa i rozpoczyna się proces demineralizacji ,wypłukują się minerały ze struktury zęba .Zaatakowany ząb wygląda z zewnątrz jak biała kredowa plama .Przy odpowiedniej profilaktyce stan ten jest odwracalny .Wytwarzają się bakterie tak zwane siejące ,które wywołują próchnicę ,prowadzą nie tylko do stanów zapalnych zęba i przyzębia ale także mogą prowadzić do ogólnoustrojowych stanów zapalnych całego organizmu .Chore nieleczone zęby są przyczyną chorób serca,płuc, uszkadzają mózg .dlatego bardzo ważna jest higiena jamy ustnej .

 11. Higiena jamy ustnej i dieta W celu utrzymania prawidłowej higieny jamy ustnej ,zaleca się szczotkowanie zębów przynajmniej 3 razy dziennie .Między posiłkami ale nie wcześniej jak około 30 min po posiłku gdyż wtedy zaburzymy odpowiednie ph naszej jamy ustnej . Unikanie słodyczy ,regularne odwiedzanie dentysty i higienistki , ponieważ szczotkowanie zębów musi też przebiegać prawidłowo . Ważne jest też mycie języka i nitkowanie przestrzeni między zębowych . Płukanie jamy ustnej odpowiednimi płynami ,unikanie palenia papierosów, picie kawy czy herbaty ponieważ to powoduje zmianę barwy zębów .

 12. Pytania

  Jak nazywają się pojęcia cechujące uzębienie człowieka (odp;DIFODONTYZI HETERODONTYZM)

  W kórym okresie rozpoczyna się rozwój uzębienia (odp w okresie prenatalnym około 5 tyg życia płodowego )

  Jakie komórki tworzą szkliwo ?( odp ;AMELOBLASTY

  wYMIEŃ 3 FAZY ROZWOJU UZĘBIENIA (ODP Okres zgryzu mlecznego,okres zgryzu mieszanego,i zgryz stały )

 

   

 

Podobne prace

Do góry